Kotizacije

 

Prijava za sudjelovanje

 

Prijave na kongresu

  • Prijava će biti moguća na registracijskom mjestu za cijelo vrijeme trajanja Kongresa

 

Kotizacija

Rana kotizacija za liječnike članove HMFK i HDOK

1.600,00 kn

Kasna kotizacija za liječnike članove HMFK i HDOK

1.900,00 kn

Rana kotizacija za liječnike nečlanove društva

1.900,00 kn

Kasna kotizacija za liječnike nečlanove društva

2.200,00 kn

Rana kotizacija za specijalizante članove društva HMFK i HDOK

800,00 kn

Kasna kotizacija za specijalizante članove društva HMFK i HDOK

1.000,00 kn

Rana kotizacija za specijalizante nečlanove društva

1.000,00 kn

Kasna kotizacija za specijalizante nečlanove društva

1.200,00 kn

Rana kotizacija Medicinske sestre i tehničari

800,00 kn

Kasna kotizacija Medicinske sestre i tehničari

1.000,00 kn

Kotizacija za sponzorsko osoblje

1.800,00 kn

Umirovljeni oralni i maksilofacijalni kirurzi članovi društva

Gratis

Ostali umirovljenici

100,00 kn

Rana kotizacija za studente

400,00 kn

Kasna kotizacija za studente

600,00 kn

 

Kotizacija uključuje: nazočnost stručnom programu Kongresa, materijale (program, akreditacija), ručku i  pauzama za kavu.

 

Rana kotizacija se odnosi na prijave i uplate do 1. rujna 2022.