Organizacija

Organizatori
Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata
Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za oralnu kirurgiju

Pokrovitelji
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Fakultet dentalne medicine Sveučilišta u Rijeci
Klinički bolnički centar Rijeka

Mjesto održavanja
Amadria Park Grad Hotel 4 Opatijska Cvijeta
Conference park 25/7
Ulica Viktora cara Emina 6, 51410 Opatija

ORGANIZACIJSKI ODBOR
predsjednik: prof. dr. sc. Margita Belušić, dr. med., maksilofacijalni kirurg

Dopredsjednici:
prof. dr. sc. Irina Filipović Zore, dr. med. dent., oralni kirurg
Vedran Zubčić, dr. med., maksilofacijalni kirurg

Članovi:
prof. dr. sc. Robert Cerović, dr. med., dr. med. dent., maksilofacijalni kirurg
prof. dr. sc. Tomislav Čabov, dr. med. dent., oralni kirurg
prof. dr. sc. Dragana Gabrić, dr. med. dent., specijalist oralne kirurgije
David Harmicar, dr. med., maksilofacijalni kirurg
Arijan Zubović dr. med.
Luka Vulić dr. med.
Ana Zulijani, dr. med. dent.
Ivona Marić, dr.med.
Vesna Živko, bacc. med. techn.
Maja Barošević, mag. med. techn.
Sanja Franjkić Suljanović, bacc. med. techn.

ZNANSTVENI ODBOR

prof. dr. sc. Margita Belušić, dr. med.
Vedran Zubčić, dr. med.
prof. dr. sc. Robert Cerović, dr. med., dr. med. dent.
Prof. Natasa Ihan Hren MD, DMD, PhD (Slovenija)
prof. dr. sc. Ivica Lukšić, dr. med.
prof. dr. sc. Predrag Knežević, dr. med.
doc. dr. sc. Željko Orihovac, dr. med.
doc. dr. sc. Emil Dediol, dr. med.
doc. dr. sc. Dinko. Leović, dr. med.
Saša Ercegović, dr. med.
prof. dr.sc. Irina Filipović Zore, dr. med. dent.
prof. dr.sc. Dragana Gabrić, dr. med. dent.
prof. dr. sc. Berislav Perić , dr. med. dent.
prof. dr. sc. Davor Brajdić, dr. med. dent.
prof. dr. sc. Tomislav Ćabov, dr. med. dent.
Enric Pintado Boixados, DMD (Španjolska)
Daniel Rothamel, MD, DMD, PhD (Njemačka)

 

Sestre:
Vesna Živko, bacc. med. techn.
Sanja Franjkić Suljanović, bacc. med. techn.