Ostale obavijesti

Mjesto održavanja
Amadria Park Grad Hotel 4 Opatijska Cvijeta

Službeni jezici
Službeni jezici Kongresa su hrvatski i engleski.

Registracijski desk će početi s radom pola sata prije početka predavanja i završiti pola sata nakon završetka predavanja.

Pismo poziva
Za dobivanje poziva Organizacijskog odbora za sudjelovanje na Simpoziju, molimo uputite zahtjev Kongresnoj agenciji na e-mail: ivana@conventuscredo.hr
Možete ga koristiti za dobivanje vize i za pravdanje puta kod poslodavca.

Službene oznake
Svi registrirani sudionici s plaćenom kotizacijom dobit će službene oznake (akreditacije) koje su obvezni nositi na svim mjestima stručnog i društvenog programa Kongresa.

Osiguranje
Organizacijski odbor ne može prihvatiti odgovornost za nesreće ili štetu učinjenu sudionicima ili osobama u pratnji prije, za vrijeme ili nakon Kongresa. Sudionici se pozivaju da sami organiziraju svoje putovanje i zdravstveno osiguranje. Nakon registracije za kongres, sudionik prihvaća ovu odredbu.

Internet
Internet usluge će biti dostupne svim sudionicima tijekom Kongresa.

Vrednovanje i potvrda o sudjelovanju
Sudjelovanje na Simpoziju bodovat će se sukladno Pravilniku Hrvatske liječničke komore, Hrvatske komore dentalne medicine i Hrvatske komore medicinskih sestara.

 

Pristupnica za društvo MFK 

Pristupnica za učlanjenje HLZ

 Privola za obradu osobnih podataka

Pristupnica za društvo OK