Upute za pisanje sažetaka

 • Jezik sažetka: hrvatski
 • Veličina sažetka (bez naslova, imena autora, ustanova i ključnih riječi): do 350 riječi
 • Ime autora koji će izložiti rad pisati velikim slovima
 • Prezime i inicijal imena autora i koautora bez titula
 • Naziv institucije, grada i države autora i koautora
 • E-mail adresa autora
 • Tekst sažetka: ciljevi, materijali i metode, rezultati i zaključak
 • Originalni sažeci neće biti lektorirani, za jezičnu i sadržaju ispravnost odgovara autor

Upute za slanje sažetaka radova

 • Sažetak molimo poslati isključivo putem online obrasca kojem možete pristupiti putem službene web stranice kongresa https://kongresmfk-oralna.conventuscredo.hr
 • Molimo pratite upute za slanje sažetaka na internetskoj stranici korak po korak. Molimo ne šaljite više kopija istog sažetka.
 • Dopisni autor odgovara da svi koautori budu upoznati sa sadržajem sažetka prije njegova slanja i sa svakom daljnjom komunikacijom vezanom uz sažetak.
 • Izlaganje radova, usmeno ili u obliku postera, nije moguće bez uplaćene kotizacije.

Rok za slanje sažetaka radova je 15.07.2022.


Hvala! Prijava je završila.