Program kongresa

Finalni program je dostupan na linku ovdje.

Kongres će se odvijati u obliku plenarnih predavanja, usmenih izlaganja, radionica, satelitskih simpozija, e-postera.

Usmena izlaganja mogu biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Glavne teme:

  • estetska kirurgije glave i vrata
  • rekonstruktivna kirurgija alveolarnog grebena