Upotreba piezo uređaja u maksilofacijalnoj i oralnoj kirurgiji

doc. dr. sc. Emil Dediol, dr. med.

Sponzor: Manodent

O radionici: Piezo električni uređaju su postali standard za minimalno invazivnu koštanu kirurgiju čeljusti zbog preciznosti u radu te minimalnih intraoperativnih i postoperativnih komplikacija. U maksilofacijalnoj kirurgiji danas su postali standard prilikom osteotomija čeljusti kod lijecenja deformiteta celjusti. Zbog izrazite preciznosti i minimalne invazivnosti koriste se i za uzimanje autolognih kostanih blokova koji su potrebni za augmentaciju alveolarnog grebena kao priprema za implanto-protetsku rehabilitaciju. Ovi uređaji se mogu koristiti i za augmentacijske tehnike podizanja dna maksilarnog sinusa, širenje grebena, poštedne ekstrakcije, odtranjivanje koštanih tumora, egzostoza te za svu ostalu koštanu kirurgiju gdje je imperativ preciznost i minimalna invazivnost.